0914338419 - 0983398596 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  vietmy.contact@gmail.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
Trang Chủ   EASY9 MCB, RCCB,RCBO, Chống sét lan truyền SPD
 
Easy9 RCCB 4P 25A 30mA
1,034,000 VNĐ
Easy9 MCB 1P 6A 4.5kA 230V
80,300 VNĐ
Easy9 MCB 3P 6A 4.5kA 400V
379,500 VNĐ
Easy9 MCB 3P 10A 4.5kA 400V
379,500 VNĐ
Easy9 RCBO 1P+N 20A 4.5kA 30mA
599,500 VNĐ
Easy9 RCBO 1P+N 10A 4.5kA 30mA
599,500 VNĐ
Easy9 RCCB 4P 63A 30mA
1,477,300 VNĐ
Easy9 MCB 2P 63A 4.5kA 230V
337,700 VNĐ
Easy9 MCB 2P 25A 4.5kA 230V
217,800 VNĐ
Easy9 RCCB 4P 40A 30mA
1,107,700 VNĐ
Easy9 RCBO 1P+N 32A 4.5kA 30mA
718,300 VNĐ
Easy9 MCB 3P 50A 4.5kA 400V
567,600 VNĐ
Easy9 RCCB 4P 63A 300mA
1,218,800 VNĐ
Easy9 MCB 2P 16A 4.5kA 230V
217,800 VNĐ
Easy9 RCBO 1P+N 16A 4.5kA 30mA
599,500 VNĐ
Easy9 Chống sét lan truyền 1P 20kA
574,200 VNĐ