0914338419 - 0983398596 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  vietmy.contact@gmail.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
Trang Chủ   ACTI9 MCB iK60N, iC60N, RCCB, RCBO
 
 
Bán Nhiều Nhất
Acti9 Attomat chống giật iID K-30mA 4P 40A, AC Type
2,354,000 VNĐ
Acti9 Attomat chống giật iID K-100mA 2P 100A, AC Type
3,294,500 VNĐ
Acti9 MCB 1P 16A 6kA 230V iK60N
151,800 VNĐ
Acti9 MCB 3P 32A 6kA 400V iK60N
708,400 VNĐ
 
Acti9 MCB 1P 16A 6kA 230V iC60N
173,800 VNĐ
Acti9 MCB 4P 40A 6kA 400V iC60N
1,544,400 VNĐ
Acti9 Attomat chống giật iID K-300mA 2P 63A, AC Type
1,750,100 VNĐ
Acti9 Attomat chống giật iID K-30mA 4P 40A, AC Type
2,354,000 VNĐ
Acti9 MCB 2P 25A 6kA 230V iK60N
421,300 VNĐ
Acti9 Attomat chống giật iID K-30mA 4P 40A, AC Type
1,965,700 VNĐ
Acti9 Attomat chống giật iID K-300mA 4P 40A, AC Type
2,305,600 VNĐ
Acti9 MCB 4P 16A 6kA 400V iC60N
1,116,500 VNĐ
Acti9 MCB 2P 10A 6kA 230V iK60N
421,300 VNĐ
Acti9 Attomat chống giật iID K-30mA 2P 25A, AC Type
1,166,000 VNĐ
Acti9 MCB 2P 6A 6kA 230V iC60N
497,200 VNĐ
Acti9 RCBO Chống dòng rò 1P+N 16A 6kA 300mA
1,903,000 VNĐ
Acti9 MCB 2P 16A 6kA 230V iK60N
421,300 VNĐ
Acti9 MCB 4P 20A 6kA 400V iK60N
1,084,600 VNĐ
Acti9 MCB 3P 32A 6kA 400V iC60N
822,800 VNĐ
Acti9 Attomat chống giật iID K-300mA 2P 25A, AC Type
1,283,700 VNĐ