0914338419 - 0983398596 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  vietmy.contact@gmail.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
Trang Chủ   ACTI9 MCB C60H-DC, Surge Arrester, Contactor ICT
 
 
Bán Nhiều Nhất
Acti9 Thiết bị chống sét lan truyền iPF K, loại 2, 1P+N,40kA,230V,Fixed
3,050,300 VNĐ
Acti9 Contactor iCT 2P 16A 1NO+1NC, 230/240VAC
817,300 VNĐ
Acti9 Contactor iCT 2P 16A 2NO, 230/240VAC
778,800 VNĐ
Acti9 Contactor iCT 3P 40A 3NO, 230/240VAC
1,541,100 VNĐ
 
Acti9 Thiết bị chống sét lan truyền iPF K, loại 2, 3P+N,20kA,400V,Fixed
5,755,200 VNĐ
Acti9 Thiết bị chống sét lan truyền iPF K, loại 2, 3P+N,65kA,400V,Fixed
5,779,400 VNĐ
Acti9 Contactor iCT 4P 25A 4NO, 230/240VAC
1,124,200 VNĐ
Acti9 Contactor iCT 4P 25A 2NO+2NC, 230/240VAC
1,203,400 VNĐ
Acti9 Contactor iCT 2P 63A 2NO, 230/240VAC
1,926,100 VNĐ
Acti9 Thiết bị chống sét lan truyền iPF K, loại 2, 3P+N,40kA,400V,Fixed
6,906,900 VNĐ
Mô đun mở rộng cho Acti9 iTL và iTLI 2P 16A
1,017,500 VNĐ
Acti9 Contactor iCT 4P 63A 4NC, 230/240VAC
3,544,200 VNĐ
Acti9 Thiết bị chống sét lan truyền iPF K, loại 2, 1P+N,20kA,230V,Fixed
2,877,600 VNĐ
Acti9 Thiết bị chống sét lan truyền iPRD, loại 2,1P, 20kA,230V,Draw-out
1,882,100 VNĐ
Acti9 Thiết bị chống sét lan truyền iPRF1, 3P,50kA,12.5
17,420,700 VNĐ
Acti9 Contactor iCT 3P 63A 3NO, 230/240VAC
2,312,200 VNĐ
Acti9 Thiết bị chống sét lan truyền iPRD, loại 2,3P+N, 65kA,230V,Draw-out
8,721,900 VNĐ
Phụ kiện của iCT - tấm cách giữa 2 contactor (lotsize: 5 cái)
348,700 VNĐ
Acti9 Contactor iCT 4P 40A 4NC, 230/240VAC
2,054,800 VNĐ
Acti9 Contactor iCT 3P 25A 3NO, 230/240VAC
963,600 VNĐ