0914338419 - 0983398596 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  vietmy.contact@gmail.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
Trang Chủ   EASYPACT EZC MCCB, ELCB
 
 
Bán Nhiều Nhất
MCCB EasyPact EZC100, 3P 30A Type F, Icu=10kA/415V
1,576,300 VNĐ
MCCB EasyPact EZC100, 3P 20A Type F, Icu=10kA/415V
1,576,300 VNĐ
MCCB EasyPact EZC250, 4P 250A Type N, Icu=25kA/415V
7,879,300 VNĐ
MCCB EasyPact EZC250, 3P 225A Type F, Icu=18kA/415V
5,264,600 VNĐ
 
MCCB EasyPact EZC100, 3P 20A Type B, Icu=7.5kA/415V
1,512,500 VNĐ
MCCB EasyPact EZC400/630, 4P 400A Type H, Icu=50kA/415V
10,734,900 VNĐ
ELCB EasyPact EZCV250, 4P 150A Type H, Icu=25kA/415VAC
15,657,400 VNĐ
MCCB EasyPact EZC250, 3P 125A Type F, Icu=18kA/415V
3,754,300 VNĐ
MCCB EasyPact EZC100, 3P 60A Type F, Icu=10kA/415V
1,743,500 VNĐ
ELCB EasyPact EZCV250, 4P 200A Type H, Icu=25kA/415VAC
20,364,300 VNĐ
MCCB EasyPact EZC400/630, 4P 350A Type N, Icu=36kA/415V
9,188,300 VNĐ
ELCB EasyPact EZCV250, 4P 63A Type N, Icu=25kA/415VAC
11,004,400 VNĐ
MCCB EasyPact EZC400/630, 4P 400A Type N, Icu=36kA/415V
13,288,000 VNĐ
MCCB EasyPact EZC250, 4P 175A Type N, Icu=25kA/415V
7,736,300 VNĐ
ELCB EasyPact EZCV250, 4P 80A Type N, Icu=25kA/415VAC
11,004,400 VNĐ
ELCB EasyPact EZCV250, 3P 175A Type N, Icu=25kA/415VAC
11,403,700 VNĐ
MCCB EasyPact EZC100, 3P 80A Type H, Icu=30kA/415V
2,893,000 VNĐ
MCCB EasyPact EZC400/630, 4P 600A Type H, Icu=50kA/415V
14,218,600 VNĐ
MCCB EasyPact EZC100, 3P 20A Type H, Icu=30kA/415V
2,631,200 VNĐ
MCCB EasyPact EZC100, 3P 25A Type F, Icu=10kA/415V
1,576,300 VNĐ