0914338419 - 0983398596 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  vietmy.contact@gmail.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
Trang Chủ   EASYPACT CVS MCCB
 
 
Bán Nhiều Nhất
MCCB EasyPact CVS400N 3P 320A, Type N, Icu=50kA/415V
10,748,100 VNĐ
MCCB EasyPact CVS630F 4P 600A, Type F, Icu=36kA/415V
17,658,300 VNĐ
MCCB EasyPact CVS100F 4P 40A, Type F, Icu=36kA/415V
3,837,900 VNĐ
MCCB EasyPact CVS100B, 3P 80A, Type B, Icu=25kA/415V
2,690,600 VNĐ
 
MCCB EasyPact CVS100F 3P 50A, Type F, Icu=36kA/415V
2,763,200 VNĐ
MCCB EasyPact CVS250B 4P 200A, Type B, Icu=25kA/415V
6,990,500 VNĐ
MCCB EasyPact CVS100F 4P 80A, Type F, Icu=36kA/415V
4,095,300 VNĐ
MCCB EasyPact CVS100B 4P 100A, Type B, Icu=25kA/415V
3,762,000 VNĐ
MCCB EasyPact CVS160F 3P 160A, Type F, Icu=36kA/415V
4,656,300 VNĐ
MCCB EasyPact CVS400F 4P 400A, Type F, Icu=36kA/415V
12,540,000 VNĐ
MCCB EasyPact CVS160B 4P 160A, Type B, Icu=25kA/415V
5,824,500 VNĐ
MCCB EasyPact CVS160F 3P 125A, Type F, Icu=36kA/415V
3,685,000 VNĐ
MCCB EasyPact CVS250B, 3P 200A, Type B, Icu=25kA/415V
5,052,300 VNĐ
MCCB EasyPact CVS100F 4P 16A, Type F, Icu=36kA/415V
3,837,900 VNĐ
MCCB EasyPact CVS100F 3P 16A, Type F, Icu=36kA/415V
2,763,200 VNĐ
MCCB EasyPact CVS100B 4P 50A, Type B, Icu=25kA/415V
3,556,300 VNĐ
MCCB EasyPact CVS630N 4P 600A, Type N, Icu=50kA/415V
19,449,100 VNĐ
MCCB EasyPact CVS100B, 3P 32A, Type B, Icu=25kA/415V
2,662,000 VNĐ
MCCB EasyPact CVS160F 3P 250A, Type F, Icu=36kA/415V
6,374,500 VNĐ
MCCB EasyPact CVS100B, 3P 50A, Type B, Icu=25kA/415V
2,662,000 VNĐ