0914338419 - 0983398596 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  vietmy.contact@gmail.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
Trang Chủ   Contactor Tesys LC1D, LC1F, LC1K
 
 
Bán Nhiều Nhất
Khởi động từ Contactor Tesys D cuộn dây 415VAC 3P 50A
2,685,100 VNĐ
RELAY Nhiệt Tesys 63…80A
2,753,300 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC -LC 12VAC 3P 12A
Liên hệ VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D cuộn dây 380VAC 3P 115A
7,145,600 VNĐ
 
Khởi động từ Contactor Tesys D cuộn dây 440VAC 3P 38A
1,503,700 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC 125VAC 3P 9A
776,600 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D cuộn dây 24VAC 3P 12A
548,900 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC -LC 120VAC 3P 18A
1,328,800 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D cuộn dây 440VAC 3P 50A
2,685,100 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D cuộn dây 380VAC 3P 150A
9,023,300 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC 125VAC 3P 95A
8,947,400 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D cuộn dây 240VAC 3P 80A
4,230,600 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC 125VAC 3P 80A
7,191,800 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC 24VAC 3P 150A
15,339,500 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC -LC 20VAC 3P 25A
Liên hệ VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC 440VAC 3P 40A
3,888,500 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC 24VAC 3P 80A
7,191,800 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC -LC 12VAC 3P 38A
2,736,800 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC -LC 110VAC 3P 32A
2,325,400 VNĐ
RELAY Nhiệt Tesys 30…40A
1,862,300 VNĐ