0914338419 - 0983398596 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  vietmy.contact@gmail.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
Trang Chủ   Contactor Tesys LC1D, LC1F, LC1K
 
 
Bán Nhiều Nhất
Khởi động từ Contactor Tesys D cuộn dây 24VAC 3P 9A
458,700 VNĐ
RELAY Nhiệt Tesys 9…13A
1,676,400 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC 110VAC 3P 65A
5,747,500 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D cuộn dây 24VAC 3P 50A
2,685,100 VNĐ
 
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC 220VAC 3P 38A
2,557,500 VNĐ
RELAY Nhiệt Tesys 80…104A
2,968,900 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC 125VAC 3P 9A
776,600 VNĐ
RELAY Nhiệt Tesys 12…18A
531,300 VNĐ
RELAY Nhiệt Tesys 2.5…4A
482,900 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC -LC 48VAC 3P 18A
Liên hệ VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC 12VAC 3P 25A
1,243,000 VNĐ
RELAY Nhiệt Tesys 110…140A
4,764,100 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC -LC 250VAC 3P 32A
Liên hệ VNĐ
RELAY Nhiệt Tesys 23…32A
1,962,400 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC -LC 120VAC 3P 25A
1,861,200 VNĐ
RELAY Nhiệt Tesys 16…24A
554,400 VNĐ
RELAY Nhiệt Tesys 17…25A
1,786,400 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D 1 chiều DC 125VAC 3P 50A
4,563,900 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D cuộn dây 415VAC 3P 32A
1,278,200 VNĐ
Khởi động từ Contactor Tesys D cuộn dây 440VAC 3P 50A
2,685,100 VNĐ