0914338419 - 0983398596 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  vietmy.contact@gmail.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
Trang Chủ   Rơle, Limit switches, Cảm biến Sensor
 
 
Bán Nhiều Nhất
Rơ -le REXO trung gian không đèn chỉ thị -5A 48VDC
113,300 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian không đèn chỉ thị -5A 24VDC
113,300 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian có đèn chỉ thị -5A 24VAC
122,100 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian có đèn chỉ thị -3A 12VDC
133,100 VNĐ
 
Rơ -le REXO trung gian có đèn chỉ thị -5A 110VDC
122,100 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian có đèn chỉ thị -3A 120VAC
138,600 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian không đèn chỉ thị -3A 48VDC
123,200 VNĐ
Đế cắm rơ le REXO 4 C/O
78,100 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian có đèn chỉ thị -5A 24VAC
122,100 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian có đèn chỉ thị -3A 24VAC
138,600 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian không đèn chỉ thị -3A 24VAC
128,700 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian có đèn chỉ thị -5A 36VDC
122,100 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian có đèn chỉ thị -3A 36VDC
133,100 VNĐ
Đế cắm rơ le REXO 2 C/O
58,300 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian không đèn chỉ thị -3A 230VAC
128,700 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian không đèn chỉ thị -5A 230VAC
113,300 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian có đèn chỉ thị -5A 120VAC
122,100 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian có đèn chỉ thị -5A 230VAC
122,100 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian có đèn chỉ thị -3A 48VDC
133,100 VNĐ
Rơ -le REXO trung gian không đèn chỉ thị -5A 24VAC
113,300 VNĐ