0914338419 - 0983398596 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  vietmy.contact@gmail.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
Trang Chủ   PHỤ KIÊN TỦ ĐIỆN
 
 
Bán Nhiều Nhất
Tụ bù 440V 50KVAR
9,376,400 VNĐ
Đồng hồ kỹ thuật số PM2210
8,063,000 VNĐ
Tụ bù 440V 33.9KVAR
7,367,800 VNĐ
Cuộn kháng loại 400V 5.7% công suất 50kvar
27,095,200 VNĐ
 
Đồng hồ nhiều biểu giá PM5320 Modbus TCP/IP
18,615,300 VNĐ
Đồng hồ kỹ thuật số PM2130
9,143,200 VNĐ
Đồng hồ kỹ thuật số PM2110
6,498,800 VNĐ
Bộ điều khiển tụ bù 6 bước truyền thông Modbus
18,477,800 VNĐ
Đồng hồ nhiều biểu giá PM5560 Modbus RS485 & TCP/IP
32,329,000 VNĐ
Tụ bù 440V 33.9KVAR
7,367,800 VNĐ
Tụ bù 440V 40KVAR
7,745,100 VNĐ
Đồng hồ nhiều biểu giá PM5330 Modbus RS485
16,755,200 VNĐ
Đồng hồ giám sát chất lượng điện năng PM8244
88,304,700 VNĐ
Đồng hồ kỹ thuật số PM2220
9,967,100 VNĐ
Đồng hồ nhiều biểu giá PM5310 Modbus RS485
14,149,300 VNĐ
Tụ bù 440V 20KVAR
3,248,300 VNĐ
Bộ điều khiển tụ bù 12 bước
Liên hệ VNĐ
Cuộn kháng loại 400V 14% công suất 50kvar
36,232,900 VNĐ
Tụ bù 440V 25KVAR
3,789,500 VNĐ
Bộ điều khiển tụ bù 12 bước truyền thông Modbus
24,083,400 VNĐ