0914338419 - 0983398596 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  vietmy.contact@gmail.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
Trang Chủ   FULL COLOR
 
 
Bán Nhiều Nhất
Công tắc C,2 chiều,có đèn báo khi OFF,250VAC-16A
119,000 VNĐ
Công tắc B,1 chiều,có đèn báo khi ON,300VAC-4A
354,000 VNĐ
Mặt dùng cho 4 thiết bị 2 gang
30,000 VNĐ
Công tắc D có đèn báo dùng cho bếp điện máy nước nóng 250VAC-20A
359,000 VNĐ
 
Ổ cắm đơn có màn che,250V-16A
28,000 VNĐ
Công tắc C,2 chiều,có đèn báo khi OFF,250VAC-16A
119,000 VNĐ
Ổ cắm đôi có dây nối đất,250VAC-16A
72,000 VNĐ
Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị 1 gang
15,100 VNĐ
Công tắc D có đèn báo dùng cho máy nước nóng 250VAC-20A
176,000 VNĐ
Nút nhấn chuông,300VAC-10A
55,000 VNĐ
Ổ cắm đôi loại nổi,250VAC-10A
49,000 VNĐ
Công tắc D có đèn báo dùng cho bếp điện máy nước nóng 250VAC-20A
359,000 VNĐ
Ổ cắm TV
59,000 VNĐ
Ổ cắm đơn (dùng cho phích cắm dẹp),250VAC-10A
29,000 VNĐ
Công tắc D,250VAC-10A
106,000 VNĐ
Mặt góc vuông dùng cho 2 thiết bị 1 gang
15,100 VNĐ
Ổ cắm đơn có dây nối đất (dùng cho phích cắm dẹp),250VAC-10A
55,000 VNĐ
Công tắc B,1 chiều,250VAC-16A
11,000 VNĐ
Công tắc D có đèn báo dùng cho máy lạnh 250VAC-20A
176,000 VNĐ
Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị 1 gang
15,100 VNĐ