0914338419 - 0983398596 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  vietmy.contact@gmail.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
Trang Chủ   Đèn Cao Áp
 
 
Bán Nhiều Nhất
Đèn pha cao áp contempo SON-T250W K IC 220V-50HZ A SP ánh sáng trắng/vàng
3,455,000 VNĐ
Đèn pha cao áp contempo SON-T150W K IC 220V-50HZ S SP ánh sáng trắng/vàng
2,837,500 VNĐ
Thủy ngân trực tiếp ML 100W 1.100lm-160W 3.000lm E27 SG 1CT/24 ánh sáng vàng
104,500 VNĐ
Bóng đèn cao áp metal halide MH1000W U E40 6PK ánh sáng trắng
942,000 VNĐ
 
Bóng đèn cao áp metal halide MH1000W U E40 6PK ánh sáng trắng
942,000 VNĐ
Bóng đèn cao áp metal halide 70W-100W 640 E27 CL SLV/24 ánh sáng vàng
303,000 VNĐ
Bóng cao áp sodium E40 28.000lm SL/12 ánh sáng vàng
197,000 VNĐ
Đèn pha cao áp contempo HPI-TP250W K IC 220V-50HZ A SP ánh sáng trắng/vàng
3,370,800 VNĐ
Bóng cao áp sodium E27-E40 6.000lm-9.000lm SLV/12 ánh sáng vàng
161,000 VNĐ
Thủy ngân gián tiếp HPL-N 50W-80W-125W E27 SG 1CT/24 ánh sáng trắng
86,000 VNĐ
Bóng cao áp sodium E40 15.000lm SL/12 ánh sáng vàng
179,000 VNĐ
Đèn pha cao áp contempo HPI-TP250W K IC 220V-50HZ S SP ánh sáng trắng/vàng
3,348,600 VNĐ
Đèn pha cao áp contempo SON-T150W K IC 220V-50HZ A SP ánh sáng trắng/vàng
2,881,500 VNĐ
Thủy ngân trực tiếp ML 250W 5400lm E40 HG 1SL/12 ánh sáng vàng
156,000 VNĐ
Bóng cao áp sodium E40 48.000lm CO SLV/12 ánh sáng vàng
257,000 VNĐ
Bóng đèn cao áp metal halide 250W 640 U E40 CL SLV/24 ánh sáng vàng
326,000 VNĐ
Đèn pha cao áp contempo HPI-TP400W K IC 220V-50HZ A SP ánh sáng trắng/vàng
3,666,500 VNĐ
Bóng đèn cao áp metal 250W 18.000lm/35.000lm 745 BU-P E40 SLV/12 ánh sáng trắng
485,000 VNĐ
Thủy ngân gián tiếp HPL-N 400W E40 HG SLV/12 ánh sáng trắng
210,000 VNĐ
Bóng đèn cao áp metal 250W/400W 18.000lm/35.000lm 645 E40 1SL/12 ánh sáng vàng
377,000 VNĐ