0914338419 - 0983398596 Thứ 2-6 : 8-17H; Thứ 7 : 8-12H  
 
  vietmy.contact@gmail.com Trả lời 30' trong giờ hành chính  
 
 
Trang Chủ   Đèn Máng
 
 
Bán Nhiều Nhất
Máng đèn kiểu BATTEN 1*20W 220VOL/50HZ,1230-L,55-W,62-H
221,000 VNĐ
Ánh sáng vàng 3000K,8W>=720lm,PF>=0.5,CRl>=80,tuổi thọ 25000h,chip led Epistar/samsung,kích thước 572*35*22mm
157,000 VNĐ
Ánh sáng trung tính 4200K,8W>=720lm,PF>=0.5,CRl>=80,tuổi thọ 25000h,chip led Epistar/samsung,kích thước 572*35*22mm
157,000 VNĐ
Ánh sáng vàng 3000K,16W>=1440lm,PF>=0.5,CRl>=80,tuổi thọ 25000h,chip led Epistar/samsung,kích thước 1172*35*22mm
233,000 VNĐ
 
Máng đèn kiểu BATTEN 1*20W 220VOL/50HZ,1230-L,55-W,62-H
221,000 VNĐ
Ánh sáng vàng 3000K,16W>=1440lm,PF>=0.5,CRl>=80,tuổi thọ 25000h,chip led Epistar/samsung,kích thước 1172*35*22mm
233,000 VNĐ
Ánh sáng trắng 6500K,16W>=1440lm,PF>=0.5,CRl>=80,tuổi thọ 25000h,chip led Epistar/samsung,kích thước 1172*35*22mm
233,000 VNĐ
Máng đèn kiểu BATTEN 2*10W 220VOL/50HZ,622-L,99-W,62-H
318,000 VNĐ
Ánh sáng trung tính 4200K,16W>=1440lm,PF>=0.5,CRl>=80,tuổi thọ 25000h,chip led Epistar/samsung,kích thước 1172*35*22mm
233,000 VNĐ
Ánh sáng trắng 6500K,8W>=720lm,PF>=0.5,CRl>=80,tuổi thọ 25000h,chip led Epistar/samsung,kích thước 572*35*22mm
157,000 VNĐ
Ánh sáng trung tính 4200K,8W>=720lm,PF>=0.5,CRl>=80,tuổi thọ 25000h,chip led Epistar/samsung,kích thước 572*35*22mm
157,000 VNĐ
Máng đèn kiểu BATTEN 1*10W 220VOL/50HZ,622-L,55-W,62-H
171,000 VNĐ
Ánh sáng vàng 3000K,8W>=720lm,PF>=0.5,CRl>=80,tuổi thọ 25000h,chip led Epistar/samsung,kích thước 572*35*22mm
157,000 VNĐ
Máng đèn kiểu BATTEN 2*20W 220VOL/50HZ,1230-L,99-W,62-H
390,000 VNĐ