topbar
Sắp xếp:
43%

Rơle nhiệt 110-140A Tesys Deca Schneider -LRD4369

3.746.000₫
6.572.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 110-140A Tesys Deca Schneider -LRD4369 Mã sản phẩm:LRD4369 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 110-140A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 95-120A Tesys Deca Schneider -LRD4367

3.642.000₫
6.391.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 95-120A Tesys Deca Schneider -LRD4367 Mã sản phẩm:LRD4367 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 95-120A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 80-104A Tesys Deca Schneider -LRD4365

3.313.000₫
5.813.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 80-104A Tesys Deca Schneider -LRD4365 Mã sản phẩm:LRD4365 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 80-104A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 80-104A Tesys Deca Schneider -LRD3365

2.642.000₫
4.636.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 80-104A Tesys Deca Schneider -LRD3365 Mã sản phẩm:LRD3365 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 80-104A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 62-80A Tesys Deca Schneider -LRD380

2.423.000₫
4.251.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 62-80A Tesys Deca Schneider -LRD380 Mã sản phẩm:LRD380 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 62-80A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 48-65A Tesys Deca Schneider -LRD365

1.868.000₫
3.278.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 48-65A Tesys Deca Schneider -LRD365 Mã sản phẩm:LRD365 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 48-65A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 37-50A Tesys Deca Schneider -LRD350

1.793.000₫
3.146.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 37-50A Tesys Deca Schneider -LRD350 Mã sản phẩm:LRD350 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 37-50A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 30-40A Tesys Deca Schneider -LRD340

1.548.000₫
2.717.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 30-40A Tesys Deca Schneider -LRD340 Mã sản phẩm:LRD340 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 30-40A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 23-32A Tesys Deca Schneider -LRD332

1.602.000₫
2.810.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 23-32A Tesys Deca Schneider -LRD332 Mã sản phẩm:LRD332 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 23-32A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 17-25A Tesys Deca Schneider -LRD325

1.457.000₫
2.557.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 17-25A Tesys Deca Schneider -LRD325 Mã sản phẩm:LRD325 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 17-25A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 12-18A Tesys Deca Schneider -LRD318

1.410.000₫
2.475.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 12-18A Tesys Deca Schneider -LRD318 Mã sản phẩm:LRD318 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 12-18A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 9-13A Tesys Deca Schneider -LRD313

1.367.000₫
2.398.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 9-13A Tesys Deca Schneider -LRD313 Mã sản phẩm:LRD313 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 9-13A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 30-38A Tesys Deca Schneider -LRD35

595.000₫
1.045.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 30-38A Tesys Deca Schneider -LRD35 Mã sản phẩm:LRD35 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 30-38A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 23-32A Tesys Deca Schneider -LRD32

589.000₫
1.034.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 23-32A Tesys Deca Schneider -LRD32 Mã sản phẩm:LRD32 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 23-32A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 16-24A Tesys Deca Schneider -LRD22

454.000₫
797.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 16-24A Tesys Deca Schneider -LRD22 Mã sản phẩm:LRD22 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 16-24A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 12-18A Tesys Deca Schneider -LRD21

432.000₫
759.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 12-18A Tesys Deca Schneider -LRD21 Mã sản phẩm:LRD21 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 12-18A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 9-13A Tesys Deca Schneider -LRD16

395.000₫
693.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 9-13A Tesys Deca Schneider -LRD16 Mã sản phẩm:LRD16 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 9-13A Số cực : 3P  Điện áp định...
43%

Rơle nhiệt 7-10A Tesys Deca Schneider -LRD14

395.000₫
693.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 7-10A Tesys Deca Schneider -LRD14 Mã sản phẩm:LRD14 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 7-10A Số cực : 3P  Điện áp định...
Hotline: 0914338419 Hotline: 0973004898 Zalo 1: 0914338419 Zalo 2: 0973004898

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: