topbar
Sắp xếp:

Bảng giá Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/PVC (CXV) Trần Phú -41 Phương Liệt

Liên hệ
Mã sàn phẩm : Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/DSTA/PVC (CXV-DSTA) Trần Phú I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/dsta/pvc (CXV-DSTA)- Đi ngầm trong ống Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 1, 2,3 4 lõi Tiết diện lõi:...

Bảng giá dây điện dân dụng bọc PVC Trần Phú - 41 Phương Liệt mới nhất

Liên hệ
Dây điện dân dụng bọc PVC Trần Phú gồm : dây đơn, dây dẹt, dây tròn, dây xúp, dây dính Đặc điểm kĩ thuật : Cách điện : Cu/PVC hoặc Cu/PVC/PVC Điện áp :...

Bảng giá Cáp treo ngoài trời Cu / XLPE/PVC (CXV) Trần Phú -41 Phương Liệt

Liên hệ
Mã sàn phẩm : Cáp treo ngoài trời Cu / XLPE/PVC (CXV) Trần Phú ( I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/pvc (CXV) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 1, 2,3 4 lõi Tiết diện lõi: 1.5mm-...
20%

Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 4x35 mm Trần Phú ( CXV/DSTA)

416.000₫
520.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 4x35 mm Trần Phú ( CXV/DSTA) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/dsta/pvc (CXV-DSTA) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 4 lõi Tiết diện lõi:...
20%

Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 4x25 mm Trần Phú ( CXV/DSTA)

305.600₫
382.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 4x25 mm Trần Phú ( CXV/DSTA) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/dsta/pvc (CXV-DSTA) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 4 lõi Tiết diện lõi:...
20%

Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 4x16 mm Trần Phú ( CXV/DSTA)

191.200₫
239.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 4x16 mm Trần Phú ( CXV/DSTA) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/dsta/pvc (CXV-DSTA) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 4 lõi Tiết diện lõi:...
20%

Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 4x10 mm Trần Phú ( CXV/DSTA)

131.200₫
164.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 4x10 mm Trần Phú ( CXV/DSTA) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/dsta/pvc (CXV-DSTA) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 4 lõi Tiết diện lõi:...
20%

Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 4x6.0 mm Trần Phú ( CXV/DSTA)

88.000₫
110.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 4x6.0 mm Trần Phú ( CXV/DSTA) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/dsta/pvc (CXV-DSTA) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 4 lõi Tiết diện...
20%

Cáp điện treo ngoài trời Cu / XLPE/ PVC 4x35 mm Trần Phú ( CXV)

416.000₫
520.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp điện treo ngoài trời Cu / XLPE/ PVC 4x35 mm Trần Phú ( CXV) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/pvc (CXV) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 4 lõi Tiết diện...
20%

Cáp điện treo ngoài trời Cu / XLPE/ PVC 4x25 mm Trần Phú ( CXV)

305.300₫
381.600₫
Mã sàn phẩm : Cáp điện treo ngoài trời Cu / XLPE/ PVC 4x16 mm Trần Phú ( CXV) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/pvc (CXV) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 4 lõi Tiết diện...
20%

Cáp điện treo ngoài trời Cu / XLPE/ PVC 4x16 mm Trần Phú ( CXV)

190.400₫
238.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp điện treo ngoài trời Cu / XLPE/ PVC 4x16 mm Trần Phú ( CXV) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/pvc (CXV) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 4 lõi Tiết diện...
20%

Cáp điện treo ngoài trời Cu / XLPE/ PVC 4x10 mm Trần Phú ( CXV)

120.000₫
150.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp điện treo ngoài trời Cu / XLPE/ PVC 4x10 mm Trần Phú ( CXV) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/pvc (CXV) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 4 lõi Tiết diện...
20%

Cáp điện treo ngoài trời Cu / XLPE/ PVC 4x6.0 mm Trần Phú ( CXV)

76.000₫
95.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp điện treo ngoài trời Cu / XLPE/ PVC 4x6.0 mm Trần Phú ( CXV) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/pvc (CXV) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 4 lõi Tiết...
20%

Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 2x35 mm Trần Phú ( CXV/DSTA)

208.000₫
260.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 2x35 mm Trần Phú ( CXV/DSTA) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/dsta/pvc (CXV-dsta) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 2 lõi Tiết diện...
20%

Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 2x25 mm Trần Phú ( CXV/DSTA)

152.800₫
191.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 2x25 mm Trần Phú ( CXV/DSTA) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/dsta/pvc (CXV-dsta) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 2 lõi Tiết diện...
20%

Copy of Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 2x16 mm Trần Phú ( CXV/DSTA)

112.000₫
140.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 2x16 mm Trần Phú ( CXV/DSTA) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/dsta/pvc (CXV-dsta) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 2 lõi Tiết diện...
20%

Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 2x16 mm Trần Phú ( CXV/DSTA)

112.000₫
140.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 2x16 mm Trần Phú ( CXV/DSTA) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/dsta/pvc (CXV-dsta) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 2 lõi Tiết diện...
20%

Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 2x10 mm Trần Phú ( CXV/DSTA)

72.000₫
90.000₫
Mã sàn phẩm : Cáp ngầm ngoài trời Cu / XLPE/ DSTA-PVC 2x10 mm Trần Phú ( CXV/DSTA) I.Thông số kỹ thuật: Cách điện: Cu/xlpe/dsta/pvc (CXV-dsta) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 2 lõi Tiết...
Hotline: 0914338419 Hotline: 0973004898 Zalo 1: 0914338419 Zalo 2: 0973004898

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: