topbar
Sắp xếp:
Ổ cắm dạng thẳng - 81695

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - 81695

3.168.000₫
Ổ cắm công nghiệp PratiKa - 125 A - 3P + N + E - 380 ... 415 V AC - IP67
Ổ cắm dạng thẳng - 81683

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - 81683

1.259.500₫
Ổ cắm công nghiệp PratiKa - 63 A - 3P + N + E - 380 ... 415 V AC - IP67
Ổ cắm dạng thẳng - PKF32G735

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - PKF32G735

674.300₫
Ổ cắm PratiKa - vít - thẳng - 32A - 3P + N + E - 380 ... 415 V AC - bảng điều khiển ...
Ổ cắm dạng thẳng - PKF16G735

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - PKF16G735

598.400₫
Ổ cắm PratiKa - vít - thẳng - 16A - 3P + N + E - 380 ... 415 V AC - bảng điều khiển ...
Ổ cắm dạng thẳng - 81694

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - 81694

2.790.700₫
Ổ cắm công nghiệp PratiKa - 125 A - 3P + E - 380 ... 415 V AC - IP67
Ổ cắm dạng thẳng - 81682

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - 81682

1.230.900₫
Ổ cắm công nghiệp PratiKa - 63 A - 3P + E - 380 ... 415 V AC - IP67
Ổ cắm dạng thẳng - PKF32G734

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - PKF32G734

633.600₫
Ổ cắm PratiKa - vít - thẳng - 32A - 3P + E - 380 ... 415 V AC - bảng điều khiển ...
Ổ cắm dạng thẳng - PKF16G734

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - PKF16G734

522.500₫
Ổ cắm PratiKa - vít - thẳng - 16A - 3P + E - 380 ... 415 V AC - bảng điều khiển ...
Ổ cắm dạng thẳng - 81690

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - 81690

2.679.600₫
Ổ cắm công nghiệp PratiKa - 125 A - 2P + E - 200 ... 250 V AC - IP67
Ổ cắm dạng thẳng - 81678

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - 81678

1.083.500₫
Ổ cắm công nghiệp PratiKa - 63 A - 2P + E - 200 ... 250 V AC - IP67
Ổ cắm dạng thẳng - PKF32G723

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - PKF32G723

591.800₫
Ổ cắm PratiKa - vít - thẳng - 32A - 2P + E - 200 ... 250 V AC - bảng điều khiển ...
Ổ cắm dạng thẳng - PKF16G723

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - PKF16G723

455.400₫
Ổ cắm PratiKa - vít - thẳng - 16A - 2P + E - 200 ... 250 V AC - bảng điều khiển ...
Ổ cắm dạng thẳng - PKF32G435

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - PKF32G435

399.300₫
Ổ cắm PratiKa - vít - thẳng - 32A - 3P + N + E - 380 ... 415 V AC - bảng điều khiển ...
Ổ cắm dạng thẳng - PKF16G435

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - PKF16G435

262.900₫
Ổ cắm PratiKa - vít - thẳng - 16A - 3P + N + E - 380 ... 415 V AC - bảng điều khiển ...
Ổ cắm dạng thẳng - PKF32G434

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - PKF32G434

348.700₫
Ổ cắm PratiKa - vít - thẳng - 32A - 3P + E - 380 ... 415 V AC - bảng điều khiển ...
Ổ cắm dạng thẳng - PKF16G434

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - PKF16G434

240.900₫
Ổ cắm PratiKa - vít - thẳng - 16A - 3P + E - 380 ... 415 V AC - bảng điều khiển ...
Ổ cắm dạng thẳng - PKF32G423

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - PKF32G423

328.900₫
Ổ cắm PratiKa - vít - thẳng - 32A - 2P + E - 200 ... 250 V AC - bảng điều khiển ...
Ổ cắm dạng thẳng -  PKF16G423

Xem nhanh

Ổ cắm dạng thẳng - PKF16G423

215.600₫
Ổ cắm PratiKa - vít - thẳng - 16A - 2P + E - 200 ... 250 V AC - bảng điều khiển ...
Hotline: 0934561145

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: