topbar
Sắp xếp:
30%

Đèn rọi âm trần đơn điều chỉnh góc Dimmer 15W Paragon OLT115L15/D 120x120

1.246.000₫
1.780.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn downlight vuông rọi âm trần đơn có điều chỉnh góc Dimmer 15W 120x120 Paragon-OLT115L15/D MÃ SẢN PHẨM: OLT115L15/D Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K,...
30%

Đèn rọi âm trần đôi điều chỉnh góc Dimmer 30W Paragon OLT215L30/D 230x115

2.202.000₫
3.147.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi âm trần đôi điều chỉnh góc Dimmer 30W Paragon OLT215L30/D 230x115 MÃ SẢN PHẨM: OLT215L30/D Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Đèn rọi âm trần ba điều chỉnh góc Dimmer 45W Paragon OLT315L45/D 345x115

2.952.000₫
4.218.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi  âm trần ba điều chỉnh góc Dimmer 45W Paragon OLT315L45/D 345x115 MÃ SẢN PHẨM: OLT315L45/D Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Đèn rọi âm trần ba điều chỉnh góc 45W 345x115 Paragon OLT315L45

1.554.000₫
2.220.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi âm trần ba điều chỉnh góc 45W 345x115 Paragon OLT315L45 MÃ SẢN PHẨM: OLT315L45 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất  ...
30%

Đèn rọi âm trần đôi điều chỉnh góc 30W 230x115 Paragon OLT215L30

1.159.000₫
1.656.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi âm trần đôi điều chỉnh góc 30W 230x115 Paragon OLT215L30 MÃ SẢN PHẨM: OLT215L30 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất  ...
30%

Đèn rọi vuông âm trần điều chỉnh góc 15W 120x120 Paragon OLT115L15

655.000₫
937.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi vuông âm trần điều chỉnh góc 15W 120x120 Paragon OLT115L15 MÃ SẢN PHẨM: OLT115L15  Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất  ...
30%

Đèn rọi âm trần đôi điều chỉnh góc dimmer 20W Paragon OLS210L20/D1 KT195x90

742.000₫
1.061.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi âm trần đôi điều chỉnh góc dimmer 20W Paragon OLS210L20/D1 KT195x90 MÃ SẢN PHẨM: OLS210L20/D1 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Đèn rọi vuông âm trần điều chỉnh góc dimmer 10W Paragon OLS110L10/D1 KT 90x90

698.000₫
998.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi vuông âm trần điều chỉnh góc dimmer 10W ParagonOLS110L10/D1 KT 90x90  MÃ SẢN PHẨM: OLS110L10/D1 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Đèn rọi vuông âm trần ba điều chỉnh góc 30W Paragon OLS310L30 KT277x90

1.130.000₫
1.615.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi vuông  âm trần ba điều chỉnh góc 30W Paragon OLS310L30 KT277x90 MÃ SẢN PHẨM: OLS310L30 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Đèn rọi vuông âm trần đôi điều chỉnh góc 20W Paragon KT195x90

759.000₫
1.085.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi vuông âm trần đôi điều chỉnh góc 20W Paragon KT195x90 MÃ SẢN PHẨM: OLS210L20 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất  ...
30%

Đèn rọi vuông âm trần đơn điều chỉnh góc 10W Paragon OLS110L10 KT90x90

367.000₫
525.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi vuông âm trần đơn điều chỉnh góc 10W Paragon OLS110L10 KT90x90 MÃ SẢN PHẨM: OLS110L10 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Đèn rọi vuông âm trần bốn điều chỉnh góc 18W Paragon OLA46L24 KT365x90

1.396.000₫
1.995.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi vuông âm trần bốn điều chỉnh góc 18W Paragon OLA46L24 KT365x90 MÃ SẢN PHẨM: OLA46L24 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Đèn rọi vuông âm trần ba điều chỉnh góc 18W Paragon OLA36L18 KT277x90

1.062.000₫
1.518.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi vuông âm trần ba điều chỉnh góc 18W Paragon OLA36L18 KT277x90 MÃ SẢN PHẨM: OLA36L18 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Đèn rọi vuông âm trần đôi điều chỉnh góc 12W Paragon OLA26L12 KT195x90

763.000₫
1.090.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi vuông âm trần đôi điều chỉnh góc 12W Paragon OLA26L12 KT195x90 MÃ SẢN PHẨM: OLA26L12 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Đèn rọi vuông âm trần đơn điều chỉnh góc 6W Paragon OLA16L6

417.000₫
596.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi vuông âm trần đơn điều chỉnh góc 6W Paragon OLA16L6 MÃ SẢN PHẨM: OLA16L6 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất  ...
30%

Đèn rọi vuông âm trần điều chỉnh góc 12W D80 Paragon PRHH90L12

347.000₫
496.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi vuông âm trần điều chỉnh góc 12W D80 Paragon PRHH90L12 MÃ SẢN PHẨM: PRHH90L12 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất  ...
30%

Đèn rọi vuông âm trần điều chỉnh góc 7W D80 Paragon PRHH90L7

222.000₫
318.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi vuông âm trần điều chỉnh góc 7W D80 Paragon PRHH90L7 MÃ SẢN PHẨM: PRHH90L7 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất  ...
30%

Đèn rọi vuông âm trần điều chỉnh góc 3W D80 Paragon PRHH90L3

199.000₫
285.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn rọi vuông âm trần điều chỉnh góc 3W D80 Paragon PRHH90L3 MÃ SẢN PHẨM: PRHH90L3 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất  ...
Hotline 1 Hotline 2 Zalo 1 Zalo 2

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: