topbar
Sắp xếp:
41%

Đế cắm Rơle trung gian 14 chân 4C/O Schneider-RXZE1M4C

48.000₫
81.400₫
Tên sản phẩm: Đế cắm Rơle trung gian 14 chân 4C/O Schneider-RXZE1M4C Mã sản phẩm: RXZE1M4C Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Đễ cắm Rơle Số cực : 14 chân  Tiếp điểm : 4C/O Kiểu kết nối : chân...
40%

Đế cắm Rơle trung gian 8 chân 2C/O Schneider-RXZE1M2C

36.000₫
60.500₫
Tên sản phẩm: Đế cắm Rơle trung gian 8 chân 2C/O Schneider-RXZE1M2C Mã sản phẩm: RXZE1M2C Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Đễ cắm Rơle Số cực : 8 chân  Tiếp điểm : 2C/O Kiểu kết nối : chân cắm Tiêu...
41%

Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 120VAC Schneider-RXM2LB2F7

85.000₫
143.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 120VAC Schneider-RXM2LB2F7 Mã sản phẩm: RXM2LB2F7 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian / có đèn hiển thị trạng thái Dải dòng...
41%

Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 24VAC Schneider-RXM2LB2B7

85.000₫
143.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 24VAC Schneider-RXM2LB2B7 Mã sản phẩm: RXM2LB2B7 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian / có đèn hiển thị trạng thái Dải dòng...
41%

Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 230VAC Schneider-RXM2LB2P7

85.000₫
143.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 230VAC Schneider-RXM2LB2P7 Mã sản phẩm: RXM2LB2P7 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian / có đèn hiển thị trạng thái Dải dòng...
41%

Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 24VAC Schneider-RXM2LB2B7

85.000₫
143.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 24VAC Schneider-RXM2LB2B7 Mã sản phẩm: RXM2LB2B7 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian / có đèn hiển thị trạng thái Dải dòng...
41%

Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 24VAC Schneider-RXM2LB2B7

85.000₫
143.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 24VAC Schneider-RXM2LB2B7 Mã sản phẩm: RXM2LB2B7 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian / có đèn hiển thị trạng thái Dải dòng...
41%

Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 110VDC Schneider-RXM2LB2FD

85.000₫
143.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 110VDC Schneider-RXM2LB2FD Mã sản phẩm: RXM2LB2ED Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian / có đèn hiển thị trạng thái Dải dòng...
41%

Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 48VDC Schneider-RXM2LB2ED

85.000₫
143.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 48VDC Schneider-RXM2LB2ED Mã sản phẩm: RXM2LB2ED Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian / có đèn hiển thị trạng thái Dải dòng...
41%

Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 24VDC Schneider-RXM2LB2BD

85.000₫
143.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 24VDC Schneider-RXM2LB2BD Mã sản phẩm: RXM2LB2BD Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian / có đèn hiển thị trạng thái Dải dòng...
41%

Rơle trung gian 8 chân có đèn 2C/O 12VDC Schneider-RXM2LB2JD

85.000₫
143.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân có đèn  2C/O 12VDC Schneider-RXM2LB2JD Mã sản phẩm: RXM2LB2JD Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian / có đèn hiển thị trạng thái Dải dòng...
39%

Rơle trung gian 8 chân 2C/O 230VAC Schneider-RXM2LB1P7

80.000₫
132.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân 2C/O 230VAC Schneider-RXM2LB1P7 Mã sản phẩm: RXM2LB1P7 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian  Dải dòng điện định mức : 5A Số cực : 8 chân (...
39%

Rơle trung gian 8 chân 2C/O 120VAC Schneider-RXM2LB1F7

80.000₫
132.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân 2C/O 120VAC Schneider-RXM2LB1F7 Mã sản phẩm: RXM2LB1F7 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian  Dải dòng điện định mức : 5A Số cực : 8 chân (...
39%

Rơle trung gian 8 chân 2C/O 24VAC Schneider-RXM2LB1B7

80.000₫
132.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân 2C/O 24VAC Schneider-RXM2LB1B7 Mã sản phẩm: RXM2LB1JD Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian  Dải dòng điện định mức : 5A Số cực : 8 chân (...
39%

Rơle trung gian 8 chân 2C/O 24VDC Schneider-RXM2LB1BD

80.000₫
132.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân 2C/O 24VDC Schneider-RXM2LB1BD Mã sản phẩm: RXM2LB1BD Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian  Dải dòng điện định mức : 5A Số cực : 8 chân (...
39%

Rơle trung gian 8 chân 2C/O 12VDC Schneider-RXM2LB1JD

80.000₫
132.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 8 chân 2C/O 12VDC Schneider-RXM2LB1JD Mã sản phẩm: RXM2LB1JD Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian  Dải dòng điện định mức : 5A Số cực : 8 chân (...
45%

Rơle trung gian 14 chân có đèn 4C/O 230VAC Schneider-RXM4LB2P7

90.000₫
165.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 14 chân có đèn 4C/O 230VAC Schneider-RXM4LB2P7 Mã sản phẩm: RXM4LB2P7 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian / có đèn hiển thị trạng thái Dải dòng...
45%

Rơle trung gian 14 chân có đèn 4C/O 120VAC Schneider-RXM4LB2F7

90.000₫
165.000₫
Tên sản phẩm: Rơle trung gian 14 chân có đèn 4C/O 120VAC Schneider-RXM4LB2F7 Mã sản phẩm: RXM4LB2F7 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role trung gian / có đèn hiển thị trạng thái Dải dòng...
Hotline: 0914338419 Hotline: 0973004898 Zalo: 0914338419

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: