topbar
Sắp xếp:
45%

Copy of Khởi động từ Contactor 3P 38A 220VAC Schneider LC1D38M7 Tesys Deca

1.186.000₫
2.156.000₫
Tên sản phẩm : Khởi động từ Contactor 3P 38A 220VAC Schneider LC1D38M7 Tesys Deca Mã sản phẩm: LC1D38M7 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Contactor / Khởi động từ Dòng định mức: 38A Số...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-800 (520-800A)

5.785.000₫
8.900.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-800 (520-800A) Mã sản phẩm:  LS MT-800 (520-800A) (MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a , MC-800a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-800 (400-630A)

5.785.000₫
8.900.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-800 (400-630A) Mã sản phẩm:  LS MT-800 (400-630A) (MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a , MC-800a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-400 (260-400A)

3.120.000₫
4.800.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-400 (260-400A) Mã sản phẩm:  LS MT-400 (260-400A) (MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a , MC-400a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-400 (200-330A)

3.120.000₫
4.800.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-400 (200-330A) Mã sản phẩm:  LS MT-400 (200-330A) (MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a , MC-400a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-225 (160-240A)

2.177.000₫
3.350.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-225 (160-240A) Mã sản phẩm:  LS MT-225 (160-240A) (MT-225 dùng cho MC-185a, MC-225a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định : 160-240A Số...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-225 (120-185A)

2.177.000₫
3.350.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-225 (120-185A) Mã sản phẩm:  LS MT-225 (120-185A) (MT-225 dùng cho MC-185a, MC-225a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định : 120-185A Số...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-225 (100-160A)

2.177.000₫
3.350.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-225 (100-160A) Mã sản phẩm:  LS MT-225 (100-160A) (MT-225 dùng cho MC-185a, MC-225a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định : 100-160A Số...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-225 (85-125A)

2.177.000₫
3.350.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-225 (85-125A) Mã sản phẩm:  LS MT-225 (85-125A) (MT-225 dùng cho MC-185a, MC-225a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định : (85-125A Số...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-150 (110-150A)

1.332.000₫
2.050.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-150 (110-150A) Mã sản phẩm:  LS MT-150 (110-150A) (MT-150 dùng cho MC-130a, MC-150a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định : 110-150A Số...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-150 (95-130A)

1.332.000₫
2.050.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-150 (95-130A) Mã sản phẩm:  LS MT-150 (95-130A) (MT-150 dùng cho MC-130a, MC-150a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định :...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-150 (80-105A)

1.332.000₫
2.050.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-150 (80-105A) Mã sản phẩm:  LS MT-150 (80-105A) (MT-150 dùng cho MC-130a, MC-150a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định : 80-105A Số...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-95 (80-100A)

910.000₫
1.400.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-95 (80-100A) Mã sản phẩm:  LS MT-95 (80-100A) (MT-95 dùng cho MC-75a, MC-85a, MC-100a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-95 (70-95A)

910.000₫
1.400.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-95 (70-95A) Mã sản phẩm:  LS MT-95 (70-95A) (MT-95 dùng cho MC-75a, MC-85a, MC-100a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-95 (63-85A)

910.000₫
1.400.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-95 (63-85A)) Mã sản phẩm:  LS MT-95 (63-85A) (MT-95 dùng cho MC-75a, MC-85a, MC-100a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-63 (34-50A)

540.000₫
830.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-63 (34-50A) Mã sản phẩm:  LS MT-63 (34-50A) (MT-63 dùng cho MC-50a đến MC-65a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định : 34-50A Số...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-95 (54-75A)

910.000₫
1.400.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-95 (54-75A) Mã sản phẩm:  LS MT-95 (54-75A) (MT-95 dùng cho MC-75a, MC-85a, MC-100a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định...
35%

Rơle nhiệt thermal relay LS MT-63 (45-65A)

540.000₫
830.000₫
Tên sản phẩm : Rơle nhiệt thermal relay LS MT-63 (45-65A) Mã sản phẩm:  LS MT-63 (45-65A) (MT-63 dùng cho MC-50a đến MC-65a ) Thương hiệu: LS Thông số kỹ thuật: Loại:  Rơle nhiệt Thermal Relay Dòng chỉnh định : 45-65A Số...
Hotline 1 Hotline 2 Zalo 1 Zalo 2

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: