topbar
Sắp xếp:
45%

Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 50W Paragon-POLH5065

713.000₫
1.297.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 50W Paragon-POLH5065 MÃ SẢN PHẨM: POLH5065 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 50 W Hiệu suất  ...
45%

Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 30W Paragon-POLH3065

713.000₫
1.297.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 30W Paragon-POLH3065 MÃ SẢN PHẨM: POLH3065 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 30 W Hiệu suất  ...
45%

Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 20W Paragon-POLH2065

490.000₫
892.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 20W Paragon-POLH2065 MÃ SẢN PHẨM: POLH2065 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 20 W Hiệu suất  ...
45%

Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 10W Paragon-POLH1065

267.000₫
487.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 10W Paragon-POLH1065 MÃ SẢN PHẨM: COFB150L Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 10 W Hiệu suất  ...
45%

Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 150W Paragon-COFB150L

2.504.000₫
4.553.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 150W Paragon-COFB150L MÃ SẢN PHẨM: COFB150L Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 6500K Công suất    : 150 W Hiệu suất    :...
45%

Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 100W Paragon-COFB100L

1.877.000₫
3.414.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 100W Paragon-COFB100L MÃ SẢN PHẨM: COFB100L Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 6500K Công suất    : 100 W Hiệu suất    :...
45%

Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 50W Paragon-COFB50L

834.000₫
1.517.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 50W Paragon-COFB50L MÃ SẢN PHẨM: COFB50L Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 6500K Công suất    : 50 W Hiệu suất    :...
45%

Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 30W Paragon-COFB30L

541.000₫
985.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 30W Paragon-COFB30L MÃ SẢN PHẨM: COFB30L Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 6500K Công suất    : 30 W Hiệu suất    :...
30%

Bộ đèn chống thấm chống bụi đôi 1.2M LED 2x20W Paragon-PIFK236L36

1.800.000₫
2.572.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm chống bụi đôi 1.2M LED 2x20W Paragon-PIFK236L36 MÃ SẢN PHẨM: PIFK236L36 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    :...
30%

Bộ đèn chống thấm chống bụi đơn 1.2M LED 1x20W Paragon-PIFK136L18

1.466.000₫
2.095.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm chống bụi đơn 1.2M LED 1x20W Paragon-PIFK136L18 MÃ SẢN PHẨM: PIFK136L18 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    :...
30%

Bộ đèn chống thấm chống bụi đôi 60CM LED 2x10W Paragon-PIFK218L20

1.130.000₫
1.615.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm chống bụi đôi 60CM LED 2x10W Paragon-PIFK218L20 MÃ SẢN PHẨM: PIFK218L20 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    :...
30%

Bộ đèn chống thấm chống bụi đôi 60CM LED 2x10W Paragon-PIFK218L20

906.000₫
1.295.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm chống bụi đôi 60CM LED 2x10W Paragon-PIFK218L20 MÃ SẢN PHẨM: PIFK218L20 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    :...
30%

Bộ đèn chống thấm chống bụi đơn 60CM LED 1x10W Paragon-PIFK118L10

906.000₫
1.295.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm chống bụi đơn 60CM LED 1x10W Paragon-PIFK118L10 MÃ SẢN PHẨM: PIFK118L10 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    :...
30%

Bộ đèn chống thấm chống bụi đôi 1.2M LED 2x20W Paragon-PIFI236L36

1.109.000₫
1.585.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm chống bụi đôi 1.2M LED 2x20W Paragon-PIFI236L36 MÃ SẢN PHẨM: PIFI236L36 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    :...
30%

Bộ đèn chống thấm chống bụi đơn 1.2M LED 1x20W Paragon-PIFI136L18

815.000₫
1.165.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm chống bụi đơn 1.2M LED 1x20W Paragon-PIFI136L18 MÃ SẢN PHẨM: PIFI136L18 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    :...
30%

Bộ đèn chống thấm chống bụi đôi 60CM LED 2x10W Paragon-PIFI218L20

872.000₫
1.246.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm chống bụi đôi 60CM LED 2x10W Paragon-PIFI218L20 MÃ SẢN PHẨM: PIFI218L20 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    :...
30%

Bộ đèn chống thấm chống bụi đơn 60CM LED 1x10W Paragon-PIFI118L10

541.000₫
773.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm chống bụi đơn 60CM LED 1x10W Paragon-PIFI118L10 MÃ SẢN PHẨM: PIFI118L10 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    :...
30%

Bộ đèn chống thấm chống bụi đôi 1.2M LED 2x20W Paragon-PIFH236L36

1.109.000₫
1.585.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm chống bụi đôi 1.2M LED 2x20W Paragon-PIFH236L36 MÃ SẢN PHẨM: PIFH236L36 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    :...
Hotline: 0914338419 Hotline: 0973004898 Zalo 1: 0914338419 Zalo 2: 0973004898

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: