topbar
Sắp xếp:
45%

Đèn pha LED ngoài trời 50W Paragon POLH5065 Outdoor Floodlight

713.000₫
1.297.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời 50W Paragon POLH5065 Outdoor Floodlight MÃ SẢN PHẨM: POLH5065 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 50 W Hiệu...
45%

Đèn pha LED ngoài trời 30W Paragon POLH3065 Outdoor Floodlight

713.000₫
1.297.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời 30W Paragon POLH3065 Outdoor Floodlight MÃ SẢN PHẨM: POLH3065 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 30 W Hiệu...
45%

Đèn pha LED ngoài trời 20W Paragon POLH2065 Outdoor Floodlight

490.000₫
892.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời 20W Paragon POLH2065 Outdoor Floodlight MÃ SẢN PHẨM: POLH2065 Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 20 W Hiệu...
45%

Đèn pha LED ngoài trời 10W Paragon POLH1065 Outdoor Floodlight

267.000₫
487.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời 10W Paragon POLH1065 Outdoor Floodlight  MÃ SẢN PHẨM: COFB150L Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 10 W Hiệu...
45%

Đèn pha LED ngoài trời 150W Paragon COFB150L Outdoor Floodlight

2.504.000₫
4.553.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời 150W Paragon COFB150L Outdoor Floodlight MÃ SẢN PHẨM: COFB150L Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 6500K Công suất    : 150 W Hiệu suất  ...
45%

Đèn pha LED ngoài trời 100W Paragon COFB100L Outdoor Floodlight

1.877.000₫
3.414.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời 100W Paragon COFB100L Outdoor Floodlight MÃ SẢN PHẨM: COFB100L Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 6500K Công suất    : 100 W Hiệu suất  ...
45%

Đèn pha LED ngoài trời 50W Paragon COFB50L Outdoor Floodlight

834.000₫
1.517.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời 50W Paragon COFB50L Outdoor Floodlight MÃ SẢN PHẨM: COFB50L Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 6500K Công suất    : 50 W Hiệu suất  ...
45%

Đèn pha LED ngoài trời 30W Paragon COFB30L Outdoor Floodlight

541.000₫
985.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Đèn pha LED ngoài trời Outdoor Floodlight 30W Paragon COFB30L MÃ SẢN PHẨM: COFB30L Thương hiệu: PARAGON THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 6500K Công suất    : 30 W Hiệu suất  ...
30%

Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đôi 1.2m LED 2x20W Paragon PIFK236L36

1.800.000₫
2.572.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đôi 1.2m LED 2x20W Paragon PIFK236L36 MÃ SẢN PHẨM: PIFK236L36 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đơn 1.2m LED 1x20W Paragon PIFK136L18

1.466.000₫
2.095.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đơn 1.2m LED 1x20W Paragon PIFK136L18 MÃ SẢN PHẨM: PIFK136L18 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đôi 60cm LED 2x10W Paragon PIFK218L20

1.130.000₫
1.615.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đôi 60cm LED 2x10W Paragon PIFK218L20 MÃ SẢN PHẨM: PIFK218L20 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đôi 60cm LED 2x10W Paragon PIFK218L20

906.000₫
1.295.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đôi 60cm LED 2x10W Paragon PIFK218L20 MÃ SẢN PHẨM: PIFK218L20 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Bộ đèn chống thấm chống bụi đơn 60cm LED 1x10W Paragon PIFK118L10

906.000₫
1.295.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm chống bụi đơn 60CM LED 1x10W Paragon-PIFK118L10 MÃ SẢN PHẨM: PIFK118L10 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    :...
30%

Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đôi 1.2M Paragon PIFI236L36 LED 2x20W

1.109.000₫
1.585.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đôi 1.2M Paragon PIFI236L36 LED 2x20W MÃ SẢN PHẨM: PIFI236L36 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đơn 1.2M Paragon PIFI136L18 LED 1x20W

815.000₫
1.165.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đơn 1.2M Paragon PIFI136L18 LED 1x20W MÃ SẢN PHẨM: PIFI136L18 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đôi 60CM Paragon PIFI218L20 LED 2x10W

872.000₫
1.246.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đôi 60CM Paragon PIFI218L20 LED 2x10W MÃ SẢN PHẨM: PIFI218L20 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đơn 60CM Paragon PIFI118L10 LED 1x10W

541.000₫
773.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đơn 60CM Paragon PIFI118L10 LED 1x10W MÃ SẢN PHẨM: PIFI118L10 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
30%

Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đôi 1.2M Paragon PIFH236L36 LED 2x20W

1.109.000₫
1.585.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn chống thấm nước chống bụi đôi 1.2M Paragon PIFH236L36 LED 2x20W MÃ SẢN PHẨM: PIFH236L36 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công...
Hotline 1 Hotline 2 Zalo 1 Zalo 2

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: