topbar
Sắp xếp:
40%

Contactor khởi động từ 4P 100A Schneider Acti9 ICT A9C20884 dạng cài thanh DIN

6.108.000₫
10.180.500₫
TÊN SẢN PHẨM: Contactor khởi động từ 3 pha dạng cài thanh DIN 4P 100A Schneider Acti9 ICT A9C20884 THƯƠNG HIỆU :Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Contactor Acti9 IcT Mã...
40%

Chống sét lan truyền 3P+N 65KA Schneider Acti9 SPD A9L65601 Loại 2 Surge Arrester iPRD

6.817.000₫
11.363.000₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 3P+N 65KA Schneider Acti9 iPRD SPD A9L65601 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD SPD Mã hàng : A9L65601 Số cực: 3P+N Dòng...
40%

Chống sét lan truyền 3P+N 40KA Schneider Acti9 SPD A9L40600 Loại 2 Surge Arrester iPRD

5.639.000₫
9.399.500₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 3P+N 40KA Schneider Acti9 iPRD SPD A9L40600 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD SPD Mã hàng : A9L40600 Số cực: 3P+N Dòng...
40%

Chống sét lan truyền 3P+N 20KA Schneider Acti9 SPD A9L20600 Loại 2 Surge Arrester iPRD

4.903.000₫
8.173.000₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 3P+N 20KA Schneider Acti9 iPRD SPD A9L20600 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD SPD Mã hàng : A9L20600 Số cực: 3P+N Dòng...
40%

Chống sét lan truyền 1P+N 65KA Schneider Acti9 SPD A9L65501 Loại 2 Surge Arrester iPRD

3.428.000₫
5.714.000₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 1P+N 65KA Schneider Acti9 iPRD SPD A9L65501 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD SPD Mã hàng : A9L65501 Số cực: 1P+N Dòng...
40%

Chống sét lan truyền 1P+N 65KA Schneider Acti9 SPD A9L65501 Loại 2 Surge Arrester iPRD

3.428.000₫
5.714.500₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 1P+N 65KA Schneider Acti9 iPRD SPD A9L65501 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD SPD Mã hàng : A9L65501 Số cực: 1P+N Dòng...
40%

Chống sét lan truyền 1P+N 40KA Schneider Acti9 SPD A9L40500 Loại 2 Surge Arrester iPRD

2.626.000₫
4.378.000₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 1P+N 40KA Schneider Acti9 iPRD SPD A9L40500 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD SPD Mã hàng : A9L40500 Số cực: 1P+N Dòng...
40%

Chống sét lan truyền 1P+N 40KA Schneider Acti9 SPD A9L20500 Loại 2 Surge Arrester iPRD

2.455.000₫
4.092.000₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 1P+N 40KA Schneider Acti9 iPRD SPD A9L20500 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD SPD Mã hàng : A9L20500 Số cực: 1P+N Dòng...
40%

Chống sét lan truyền 1P+N 8KA Schneider Acti9 SPD A9L08500 Loại 2 Surge Arrester iPRD

2.062.000₫
3.437.500₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 1P+N 8KA Schneider Acti9 iPRD SPD A9L08500 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD SPD Mã hàng : A9L08500 Số cực: 1P+N Dòng...
40%

Chống sét lan truyền 1P 65KA Schneider Acti9 SPD A9L65101 Loại 2 Surge Arrester iPRD

1.876.000₫
3.127.500₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 1P 65KA Schneider Acti9 iPRD SPD A9L65101 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD SPD Mã hàng : A9L65101 Số cực: 1P Dòng...
40%

Chống sét lan truyền 1P 40KA Schneider Acti9 SPD A9L40100 Loại 2 iPRD Surge Arrester

1.570.000₫
2.618.000₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 1P 40KA Schneider Acti9 iPRD SPD A9L40100 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD SPD Mã hàng : A9L40100 Số cực: 1P Dòng...
40%

Chống sét lan truyền 1P 20KA Schneider Acti9 SPD A9L20100 Loại 2 iPRD Surge Arrester

1.475.000₫
2.458.500₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 1P 20KA Schneider Acti9 iPRD SPD A9L20100 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD SPD Mã hàng : A9L20100 Số cực: 1P Dòng cắt...
40%

Chống sét lan truyền 3P+N 12.5KA Schneider Acti9 SPD A9L16382 type 1+2 iPRD1 Surge Arrester

9.233.000₫
15.389.000₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 3P+N 12.5KA Schneider Acti9 iPRD1 SPD A9L16382 Loại 1+2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD1 SPD Mã hàng : A9L16482 Số cực: 3P+N Dòng...
40%

Chống sét lan truyền 3P 12.5KA Schneider Acti9 SPD A9L16382 Loại 1+2 iPRD1 Surge Arrester

7.170.000₫
11.951.500₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 3P 12.5KA Schneider Acti9 iPRD1 SPD A9L16382 Loại 1+2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD1 SPD Mã hàng : A9L16382 Số cực: 3P Dòng cắt...
40%

Chống sét lan truyền 1P+N 12.5KA Schneider Acti9 SPD A9L16182 type 1+2 iPRD1 Surge Arrester

5.105.000₫
8.508.500₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 1P+N 12.5KA Schneider Acti9 iPRD1 SPD A9L16182 Loại 1+2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD1 SPD Mã hàng : A9L16282 Số cực: 1P+N Dòng...
40%

Chống sét lan truyền 1P 12.5KA Schneider Acti9 SPD A9L16182 type 1+2 iPRD1 Surge Arrester

2.587.000₫
4.312.000₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 1P 12.5KA Schneider Acti9 iPRD1 SPD A9L16182 Loại 1+2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / iPRD1 SPD Mã hàng : A9L16182 Số cực: 1P Dòng...
42%

Chống sét lan truyền SPD 3P+N 65kA Schneider A9L15586 iPF K type 2

5.324.000₫
9.179.500₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 3P+N 65KA Schneider Acti9 iPF SPD A9L15586 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / ipF SPD Mã hàng : A9L15586 Số...
42%

Chống sét lan truyền SPD 3P+N 40kA Schneider A9L15688 iPF K type 2

5.269.000₫
9.086.000₫
Tên sản phẩm : Chống sét lan truyền Surge Arrester 3P+N 40KA Schneider Acti9 iPF SPD A9L15688 Loại 2 Hãng sản xuất: Schneider Electric - Pháp Dòng sản phẩm : Acti9 / ipF SPD Mã hàng : A9L15688 Số...
Hotline 1 Hotline 2 Zalo 1 Zalo 2

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: