topbar
Sắp xếp:
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 250A 25kA Panasonic BBW3250KY

4.410.000₫
6.300.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 250A 25kA Panasonic BBW3250KY THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW3250KY LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 225A 25kA Panasonic BBW3225KY

2.765.000₫
3.950.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 225A 25kA Panasonic BBW3225KY THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW3200KY LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 200A 25kA Panasonic BBW3200KY

2.765.000₫
3.950.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 200A 25kA Panasonic BBW3200KY THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW3200KY LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 175A 25kA Panasonic BW3175KY

2.765.000₫
3.950.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 175A 25kA Panasonic BBW3175KY THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW3175KY LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 150A 25kA Panasonic BBW3150SKY

2.100.000₫
3.000.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 150A 25kA Panasonic BBW3150SKY THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW3150SKY LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 125A 25kA Panasonic BBW3125SKY

2.009.000₫
2.870.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 125A 25kA Panasonic BBW3125SKY THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW3125SKY LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 30A 1.5kA Panasonic BBW330Y

507.000₫
725.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 30A 1.5kA Panasonic BBW330Y THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW330Y LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 20A 1.5kA Panasonic BBW320Y

507.000₫
725.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 20A 1.5kA Panasonic BBW320Y THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW320Y LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 15A 1.5kA Panasonic BBW315Y

507.000₫
725.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 15A 1.5kA Panasonic BBW315Y THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW315Y LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 10A 1.5kA Panasonic BBW310Y

507.000₫
725.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 10A 1.5kA Panasonic BBW310Y THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW310Y LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 60A 2.5kA Panasonic BBW360SKY

826.000₫
1.180.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 60A 2.5kA Panasonic BBW360SKY THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW360SKY LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 50A 2.5kA Panasonic BBW350SKY

826.000₫
1.180.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 50A 2.5kA Panasonic BBW350SKY THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW350SKY LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC : 3P DÒNG...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 40A 2.5kA Panasonic BBW340SKY

826.000₫
1.180.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 3P 40A 2.5kA Panasonic BBW340SKY THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW340SKY LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 2P 75A 50kA Panasonic BBW275SKY

1.204.000₫
1.720.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 2P 75A 50kA Panasonic BBW275SKY THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW275SKY LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC :...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 2P 60A 5kA Panasonic BBW260Y

693.000₫
990.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 2P 60A 5kA Panasonic BBW260Y THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW260Y LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC : 2P DÒNG...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 2P 50A 10kA Panasonic BBW250SKY

647.000₫
925.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 2P 50A 10kA Panasonic BBW250SKY THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW250SKY LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC : 2P DÒNG...
30%

Aptomat cầu dao tự động MCCB 2P 40A 10kA Panasonic BBW240SKY

647.000₫
925.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Aptomat cầu dao tự động MCCB 2P 40A 10kA Panasonic BBW240SKY THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BBW240SKY LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch SỐ CỰC : 2P DÒNG...
30%

Cầu dao chống rò điện ELCB 2P 60A 30mA Panasonic BKW2603Y

1.680.000₫
2.400.000₫
TÊN SẢN PHẨM: Cầu dao chống rò điện ELCB 2P 60A 30mA Panasonic BKW2603Y THƯƠNG HIỆU :Panasonic - Nhật Bản Mã hàng : BKW2603Y LOẠI BẢO VỆ: quá tải, ngắn mạch và chống dòng rò SỐ...
Hotline 1 Hotline 2 Zalo 1 Zalo 2

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: