topbar
Sắp xếp:
45%

Bộ đèn T5 1.2mm 16W Paragon PLT516 LEDtube

162.000₫
295.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn T5 1.2mm 16W Paragon PLT516 LEDtube MÃ SẢN PHẨM: PLT516 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 16 W Hiệu suất    :...
45%

Bộ đèn T5 60cm 8W Paragon PLT58 Ledtube

109.000₫
199.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn T5 60cm 8W Paragon PLT58 Ledtube  MÃ SẢN PHẨM: PLT58 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 8 W Hiệu suất    :...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 50W Paragon PCFOO50L

218.000₫
398.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 50W Paragon PCFOO50L MÃ SẢN PHẨM: PCFOO50L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Công suất    : 50 W Hiệu suất    : 120 Lm/W Quang thông  ...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60M LED 30W Paragon PCFOO30L

192.000₫
350.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60M LED 30'W Paragon PCFOO30L MÃ SẢN PHẨM: PCFOO30L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Công suất    : 30 W Hiệu suất    : 120 Lm/W Quang thông  ...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60CM LED 20W Paragon PCFOO20L

138.000₫
250.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60CM LED 20W Paragon PCFOO20L MÃ SẢN PHẨM: PCFOO20L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Công suất    : 20 W Hiệu suất    : 120 Lm/W Quang thông  ...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 36W Paragon PCFNN36L

200.000₫
364.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 36W Paragon PCFNN36L MÃ SẢN PHẨM: PCFNN36L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 36...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60CM LED 18W Paragon PCFNN18L

131.000₫
238.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60CM LED 18W Paragon PCFNN18L MÃ SẢN PHẨM: PCFNN18L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 18...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 50W Paragon PCFNN50L

312.000₫
568.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 50W Paragon PCFNN50L MÃ SẢN PHẨM: PCFNN50L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 50...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 40W Paragon PCFNN40L

312.000₫
568.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 40W Paragon PCFNN40L MÃ SẢN PHẨM: PCFNN40L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 40...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60cm LED 20W Paragon PCFNN20L

170.000₫
309.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60cm LED 20W Paragon PCFNN20L MÃ SẢN PHẨM: PCFNN20L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 20...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube batten đôi 1.2M LED 2x25W Paragon CBLA225L50

254.000₫
462.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube batten đôi 1.2M LED 2x25W Paragon CBLA225L50 MÃ SẢN PHẨM: CBLA225L50 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 50...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube batten đơn 1.2M LED 1x25W Paragon CBLA125L25

141.000₫
256.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube batten đơn 1.2M LED 1x25W Paragon CBLA125L25 MÃ SẢN PHẨM: CBLA125L25 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 25...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube batten đôi 60cm LED 2x9W Paragon CBLA29L18

173.000₫
316.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube batten đôi 60cm LED 2x9W Paragon CBLA29L18 MÃ SẢN PHẨM: CBLA29L18 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 18...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube batten đơn 60cm LED 1x9W Paragon CBLA19L9

97.000₫
176.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube batten đơn 60cm LED 1x9W Paragon CBLA19L9 MÃ SẢN PHẨM: CBLA19L9 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 9...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube batten đôi 1.2M LED 2x20W Paragon PCFMM220L40

312.000₫
568.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube batten đôi 1.2M LED 2x20W Paragon PCFMM220L40 MÃ SẢN PHẨM: PCFMM220L40 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 40...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube batten đơn 1.2M LED 1x20W Paragon PCFMM120L20

170.000₫
309.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube batten đơn 1.2M LED 1x20W Paragon PCFMM120L20 MÃ SẢN PHẨM: PCFMM120L20 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 20...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube batten đôi 60cm LED 2x10W Paragon PCFMM210L20

243.000₫
443.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube batten đôi 60cm LED 2x10W Paragon PCFMM210L20 MÃ SẢN PHẨM: PCFMM210L20 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 20...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube batten đơn 60cm LED 1x10W Paragon PCFMM110L10

131.000₫
239.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube batten đơn 60cm LED 1x10W Paragon PCFMM110L10 MÃ SẢN PHẨM: PCFMM110L10 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 10...
Hotline 1 Hotline 2 Zalo 1 Zalo 2

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: