topbar
Sắp xếp:
45%

Bộ đèn LED tube T5 1.2mm LED 16W Paragon-PLT516

162.000₫
295.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn LED tube T5 1.2mm LED 16W Paragon-PLT516 MÃ SẢN PHẨM: PLT516 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 16 W Hiệu suất  ...
45%

Bộ đèn LED tube T5 60CM LED 8W Paragon-PLT58

109.000₫
199.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn LED tube T5 60CM LED 8W Paragon-PLT58 MÃ SẢN PHẨM: PLT58 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 8 W Hiệu suất  ...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 50W Paragon-PCFOO50L

218.000₫
398.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 50W Paragon-PCFOO50L MÃ SẢN PHẨM: PCFOO50L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Công suất    : 50 W Hiệu suất    : 120 Lm/W Quang thông    :...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60M LED 30'W Paragon-PCFOO30L

192.000₫
350.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60M LED 30'W Paragon-PCFOO30L MÃ SẢN PHẨM: PCFOO30L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Công suất    : 30 W Hiệu suất    : 120 Lm/W Quang thông    :...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60CM LED 20W Paragon-PCFOO20L

138.000₫
250.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60CM LED 20W Paragon-PCFOO20L MÃ SẢN PHẨM: PCFOO20L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Công suất    : 20 W Hiệu suất    : 120 Lm/W Quang thông    :...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 36W Paragon-PCFNN36L

200.000₫
364.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 36W Paragon-PCFNN36L MÃ SẢN PHẨM: PCFNN36L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 36 W Hiệu...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60CM LED 18W Paragon-PCFNN18L

131.000₫
238.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60CM LED 18W Paragon-PCFNN18L MÃ SẢN PHẨM: PCFNN18L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 18 W Hiệu...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 50W Paragon-PCFNN50L

312.000₫
568.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 50W Paragon-PCFNN50L MÃ SẢN PHẨM: PCFNN50L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 50 W Hiệu...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 40W Paragon-PCFNN40L

312.000₫
568.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 1.2M LED 40W Paragon-PCFNN40L MÃ SẢN PHẨM: PCFNN40L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 40 W Hiệu...
45%

Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60CM LED 20W Paragon-PCFNN20L

170.000₫
309.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn bán nguyệt chụp MICA 60CM LED 20W Paragon-PCFNN20L MÃ SẢN PHẨM: PCFNN20L Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 20 W Hiệu...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đôi 1.2M LED 2x25W Paragon-CBLA225L50

254.000₫
462.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đôi 1.2M LED 2x25W Paragon-CBLA225L50 MÃ SẢN PHẨM: CBLA225L50 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 50...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đơn 1.2M LED 1x25W Paragon-CBLA125L25

141.000₫
256.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đơn 1.2M LED 1x25W Paragon-CBLA125L25 MÃ SẢN PHẨM: CBLA125L25 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 25...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đôi 60CM LED 2x9W Paragon-CBLA29L18

173.000₫
316.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đôi 60CM LED 2x9W Paragon-CBLA29L18 MÃ SẢN PHẨM: CBLA29L18 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 18...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đơn 60CM LED 1x9W Paragon-CBLA19L9

97.000₫
176.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đơn 60CM LED 1x9W Paragon-CBLA19L9 MÃ SẢN PHẨM: CBLA19L9 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 9...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đôi 1.2M LED 2x20W Paragon-PCFMM220L40

312.000₫
568.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đôi 1.2M LED 2x20W Paragon-PCFMM220L40 MÃ SẢN PHẨM: PCFMM220L40 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 40...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đơn 1.2M LED 1x20W Paragon-PCFMM120L20

170.000₫
309.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đơn 1.2M LED 1x20W Paragon-PCFMM120L20 MÃ SẢN PHẨM: PCFMM120L20 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 20...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đôi 60CM LED 2x10W Paragon-PCFMM210L20

243.000₫
443.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đôi 60CM LED 2x10W Paragon-PCFMM210L20 MÃ SẢN PHẨM: PCFMM210L20 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 20...
45%

Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đơn 60CM LED 1x10W Paragon-PCFMM110L10

131.000₫
239.000₫
TÊN SẢN  PHẨM : Bộ đèn tuýp Ledtube kiểu batten đơn 60CM LED 1x10W Paragon-PCFMM110L10 MÃ SẢN PHẨM: PCFMM110L10 Thương hiệu: Paragon THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Màu ánh sáng    : 3000K, 4200K, 6500K Công suất    : 10...
Hotline: 0914338419 Hotline: 0973004898 Zalo: 0914338419

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: