topbar
Sắp xếp:
40%

Đèn LED chiếu đường 200W Rạng Đông CSD08 200W

5.184.000₫
8.640.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 200W Rạng Đông CSD08 200W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 200W /220 V Độ sáng: 26000 lm Màu ánh sáng: 5000K/4000k Kích...
40%

Đèn LED chiếu đường 150W Rạng Đông CSD08 150W

4.212.000₫
7.020.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 150W Rạng Đông CSD08 150W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 150W /220 V Độ sáng: 19500 lm Màu ánh sáng: 5000K/4000k Kích...
40%

Đèn LED chiếu đường 120W Rạng Đông CSD08 120W

4.082.000₫
6.804.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 120W Rạng Đông CSD08 120W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 120W /220 V Độ sáng: 15600 lm Màu ánh sáng: 5000K/4000k Kích thước...
40%

Đèn LED chiếu đường 100W Rạng Đông CSD08 100W

3.952.000₫
6.588.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 100W Rạng Đông CSD08 100W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 100W /220 V Độ sáng: 13000 lm Màu ánh sáng: 5000K/4000k Kích thước...
40%

Đèn LED chiếu đường 80W Rạng Đông CSD08 80W

3.175.000₫
5.292.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 80W Rạng Đông-CSD08 80W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 80W /220 V Độ sáng: 10400 lm Màu ánh sáng: 5000K/4000k Kích thước (DxRxC)...
40%

Đèn LED chiếu đường 150W Rạng Đông CSD06 150W

4.348.000₫
7.247.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 150W Rạng Đông CSD06 150W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 150W /220 V Độ sáng: 19500 lm Màu ánh sáng: 5000K/4000k Kích thước...
40%

Đèn LED chiếu đường 120W Rạng Đông CSD06 120W

4.205.000₫
7.009.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 120W Rạng Đông CSD06 120W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 120W /220 V Độ sáng: 15600 lm Màu ánh sáng: 5000K/4000k Kích thước...
40%

Đèn LED chiếu đường 100W Rạng Đông CSD06 100W

3.914.000₫
6.524.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 100W Rạng Đông CSD06 100W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 100W /100V-277 V Độ sáng: 13000 lm Màu ánh sáng: 5000K/4000k Kích...
40%

Đèn LED chiếu đường 80W Rạng Đông CSD06 80W

3.625.000₫
6.043.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 80W Rạng Đông CSD06 80W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 80W /100V-277 V Độ sáng: 10400 lm Màu ánh sáng: 5000K/4000k Kích...
40%

Đèn LED chiếu đường 150W Rạng Đông CSD05 150W

4.406.000₫
7.344.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 150W Rạng Đông CSD05 150W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 150W /(220)VAC Độ sáng: 20250 lm Màu ánh sáng: 5000K/4000k Kích thước...
40%

Đèn LED chiếu đường 120W Rạng Đông CSD05 120W

4.212.000₫
7.020.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 120W Rạng Đông CSD05 120W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 120W /(220)VAC Độ sáng: 17400 lm Màu ánh sáng: 5000K/4000k Kích thước...
40%

Đèn LED chiếu đường 100W Rạng Đông CSD05 100W

4.017.000₫
6.696.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 100W Rạng Đông CSD05 100W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 100W /(220)VAC Độ sáng: 13500 lm Màu ánh sáng: 5000K/4000k Kích thước...
40%

Đèn LED chiếu đường 30W Rạng Đông CSD05 30W

170.000₫
281.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 30W Rạng Đông CSD05 30W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 30W /(220)VAC Độ sáng: 3000 lm Màu ánh sáng: 5000K Kích thước...
40%

Đèn LED chiếu đường 200W Rạng Đông CSD04 200W

6.156.000₫
10.260.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 200W Rạng Đông CSD04 200W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 200W /(220)VAC Độ sáng: 26000 lm Màu ánh sáng: 4000K/5000K Chỉ số...
40%

Đèn LED chiếu đường 180W Rạng Đông CSD04 180W

5.702.000₫
9.504.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 180W Rạng Đông CSD04 180W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 180W /(220)VAC Độ sáng: 23500 lm Màu ánh sáng: 4000K/5000K Chỉ số...
40%

Đèn LED chiếu đường 150W Rạng Đông CSD04 150W

5.443.000₫
9.072.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 150W Rạng Đông CSD04 150W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 150W /(220)VAC Độ sáng: 19500 lm Màu ánh sáng: 4000K/5000K Chỉ số...
40%

Đèn LED chiếu đường 120W Rạng Đông CSD04 120W

4.989.000₫
8.316.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 120W Rạng Đông CSD04 120W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 120W /(220)VAC Độ sáng: 15600 lm Màu ánh sáng: 4000K/5000K Chỉ số...
40%

Đèn LED chiếu đường 100W Rạng Đông CSD04 100W

4.600.000₫
7.668.000₫
MÃ SẢN PHẨM: Đèn LED chiếu đường 100W Rạng Đông CSD04 100W THƯƠNG HIỆU : Rạng Đông  XUẤT XỨ : Việt Nam Công suất điện : 100W /(220)VAC Độ sáng: 13000 lm Màu ánh sáng: 4000K/5000K Chỉ...
Hotline 1 Hotline 2 Zalo 1 Zalo 2

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: