topbar
Sắp xếp:
49%

Khởi động từ , Contactor 3P 95A 220VAC Easypact TVS Schneider-LC1E95M5

1.599.000₫
3.157.000₫
Tên sản phẩm :Khởi động từ , Contactor 3P 95A 220VAC Easypact TVS Schneider-LC1E95M5 Mã sản phẩm:  LC1E95M5 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Contactor / Khởi động từ Dòng định mức: 95A Số cực...
43%

Rơle nhiệt 394-630 Easypact TVS Schneider -LRE489

5.119.000₫
8.981.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 394-630A Easypact TVS Schneider -LRE489 Mã sản phẩm:LRE489 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 394-630A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 321-513A Easypact TVS Schneider -LRE488

5.119.000₫
8.981.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 321-513A Easypact TVS Schneider -LRE488 Mã sản phẩm:LRE486 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 321-513A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 259-414A Easypact TVS Schneider -LRE487

3.332.000₫
5.847.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 259-414A Easypact TVS Schneider -LRE487 Mã sản phẩm:LRE486 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 259-414A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 208-333A Easypact TVS Schneider -LRE486

3.185.000₫
5.588.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 208-333A Easypact TVS Schneider -LRE486 Mã sản phẩm:LRE486 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 208-333A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 174-279A Easypact TVS Schneider -LRE485

3.185.000₫
5.588.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 174-279A Easypact TVS Schneider -LRE485 Mã sản phẩm:LRE485 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 174-279A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 146-234A Easypact TVS Schneider -LRE484

2.414.000₫
4.235.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 146-234A Easypact TVS Schneider -LRE484 Mã sản phẩm:LRE484 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 146-234A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 124-198A Easypact TVS Schneider -LRE483

2.414.000₫
4.235.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 124-198A Easypact TVS Schneider -LRE483 Mã sản phẩm:LRE483 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 124-198A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 84-135A Easypact TVS Schneider -LRE482

2.372.000₫
4.163.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 84-135A Easypact TVS Schneider -LRE482 Mã sản phẩm:LRE482 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 84-135A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 62-99A Easypact TVS Schneider -LRE481

2.264.000₫
3.972.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 62-99A Easypact TVS Schneider -LRE481 Mã sản phẩm:LRE481 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 62-99A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 51-81A Easypact TVS Schneider -LRE480

2.131.000₫
3.740.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 51-81A Easypact TVS Schneider -LRE480 Mã sản phẩm:LRE480 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 51-81A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 80-104A Easypact TVS Schneider -LRE365

1.426.000₫
2.502.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 80-104A Easypact TVS Schneider -LRE365 Mã sản phẩm:LRE365 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 80-104A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 63-85A Easypact TVS Schneider -LRE363

1.413.000₫
2.480.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 63-85A Easypact TVS Schneider -LRE363 Mã sản phẩm:LRE363 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 63-85A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 55-70A Easypact TVS Schneider -LRE361

1.413.000₫
2.480.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 55-70A Easypact TVS Schneider -LRE361 Mã sản phẩm:LRE361 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 55-70A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 48-65A Easypact TVS Schneider -LRE359

642.000₫
1.127.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 48-65A Easypact TVS Schneider -LRE359 Mã sản phẩm:LRE359 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 48-65A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 37-50A Easypact TVS Schneider -LRE357

639.000₫
1.122.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 37-50A Easypact TVS Schneider -LRE357 Mã sản phẩm:LRE357 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 37-50A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 30-40A Easypact TVS Schneider -LRE355

639.000₫
1.122.000₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 30-40A Easypact TVS Schneider -LRE355 Mã sản phẩm:LRE355 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 30-40A Số cực : 3P  Điện áp định mức;...
43%

Rơle nhiệt 23-32A Easypact TVS Schneider -LRE353

642.000₫
1.127.500₫
Tên sản phẩm: Rơle nhiệt 23-32A Easypact TVS Schneider -LRE353 Mã sản phẩm:LRE353 Thương hiệu: Schneider Thông số kỹ thuật: Loại: Role nhiệt Dải dòng điện định mức : 23-32A Số cực : 3P  Điện áp định...
Hotline 1 Hotline 2 Zalo 1 Zalo 2

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: